+034 93 735 70 40 (Lunes-Miércoles-Viernes de 10 a 14 h.) info@acebuch.com

La Giorgione, Velàzquez i Courbet.

Cada personatge que he creat no és més que en el fons l’acte de donar nom a un aspecte de les meves capacitats cognitives, d’aquesta manera Acebuch, Tagarí i Sheego són els representants d’alguna cosa que va néixer amb mi des de no sé on. Sis artistes cita Acebuch a Sheego com a projeccions del seu art en la història. Courbet, El Bosco, John Cage, La Giorgione, Paul Klee i Velázquez, sense un ordre cronològic en aquest cas.

…En els tres pintors anteriors es pot dir que sura en l’aire com una suspensió del temps, sembla com si el temps s’hagués aturat en ells. No hi ha la representació en ells de cap Tragèdia, només la descripció d’un moment suspès on el temps sembla no importar.

Martín Sheego.

La Giorgione, Velázquez y Courbet.

Cada personaje que he creado no es más que en el fondo el acto de dar nombre a un aspecto de mis capacidades cognitivas, de esta forma Acebuch, Tagarí y Sheego son los representantes de algo que nació conmigo desde no sé dónde. Seis artistas cita Acebuch a Sheego como proyecciones de su arte en la historia. Courbet, El Bosco, John Cage, La Giorgione, Paul Klee y Velázquez, sin un orden cronológico en este caso.

En los tres pintores anteriores se puede decir que flota en el aire como una suspensión del tiempo, parece como si el tiempo se hubiera detenido en ellos. No hay la representación en ellos de ninguna tragedia, sólo la descripción de un momento suspendido donde el tiempo parece no importar.

Martín Sheego.

Pin It on Pinterest

Share This